Home - People
Main Researcher Peng Xu,MD,Lecturer, Attending

Institution: Department of Radiology, Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University,

Xuzhou, Jiangsu 221002, China

Email: xupeng_doc@163.com

Phone: +86 0516 85807093

Fax: +86 0516 85807093

Address: 99 Huaihai West Road, Xuzhou, Jiangsu 221002, P.R. China