Home - People
Main Researcher Yun Ji,Postgraduate

Institution: Department of Radiology, Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University,

Xuzhou, Jiangsu 221002, China

Email: 1131222035@qq.com

Phone: +86 0516 85807093

Fax:  +86 0516 85807093

Address: 99 Huaihai West Road, Xuzhou, Jiangsu 221002, P.R. China